Dane Stowarzyszenia

KRS 0000341027
REGON
200312041
NIP 966-201-47-38

Konto:
Bank Spółdzielczy w Białymstoku, Oddział w Michałowie
nr konta 26 8060 0004 0551 2074 2000 0010

Wysokość składki rocznej:20zł

Data rejestracji stowarzyszenia:
3.XI.2009

 

Skład Zarzadu po wyborach 3.X.2015r
Prezes – Barbara Pacholska
Wiceprezes – Alina Gościk
Wiceprezes –Marzanna Jarosławska
Członek – Urszula Dołżyńska

Licznik odwiedzin: 257073